کوییگ

جایگزین کوییک و ساینا از چین می‌آید؟

/will-the-replacement-of-kwik-and-saina-come-from-china

هفته گذشته خودروی برقی ارزان‌قیمتی در چین معرفی شد که سرو صدای بسیاری داشت. آیا این خودرو می‌تواند جای کوییک و ساینا را در بازار داخل کشور بگیرد؟