کراس اوور زوتی DL5

رونمایی رسمی از محصول جدید پارس خودرو

/official-unveiling-of-the-new-product-of-pars-khodro

شرکت پارس خودرو طی یک مراسم رسمی از محصول اختصاصی کراس اوور زوتی DL5 رونمایی کرد.