کد تخلفات

کدهای تخلف راهنمایی و رانندگی به چه معناست؟

/what-do-traffic-violation-codes-mean

در این مقاله شما را با بیشترین کدهای تخلفاتی که ممکن است روزانه با آن‌ها سر و کار داشته باشید اما به دلیل عدم آگاهی کامل از قوانین راهنمایی و رانندگی، اطلاعی از میزان جریمه آن‌ها نداشته باشید، آشنا می‌کنیم.