کاپوت

کاربرد هواکش روی کاپوت خودرو چیست؟

/%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

هواکش های روی کاپوت (هود کاپوت ) به فرم دریچه‌های برجسته‌ای هستند که بخشی از هوای جریانی بر روی کاپوت را به داخل فضای موتور هدایت می‌کنند.