کامیونت JAC

کامیونت JAC با رقابت اندک به فروش رسید

/the-jac-truck-sold-with-little-competition

کامیونت JAC در بورس کالا با رقابت بسیار اندک مورد معامله قرار گرفت.