کارشناس خودرو

تشخیص رنگ شدگی و تاثیر آن بر قیمت خودرو

/detection-of-paint-and-its-effect-on-the-price-of-the-car

کارشناسی خودرو هنگام خرید و فروش آن، امری رایج است. یکی از مهم‌ترین مواردی که در کارشناسی خودرو مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد، رنگ بدنه خودرو است.


پیش ‌خریداران خودرو نقره ‌داغ شدند

/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

یک کارشناس خودرو گفت: با وجود افزایش نرخ ۳ ماه یک‌بار خودرو منطق حکم می‌کند پیش‌خریداران به‌نسبت آورده اولیه و بر اساس نرخ کارخانه‌ای در زمان واریز وجوه اولیه، مالک خودرو شناخته شوند.