کارت های آزاد

استفاده از کارت سوخت شخصی 2 برابر شد

/the-use-of-personal-fuel-cards-doubled

طی چند روز گذشته همزمان با کاهش کارت‌های آزاد در جایگاه‌های سوخت، استفاده مردم از کارت سوخت شخصی هنگام سوختگیری به نرخ آزاد دو برابر شده که نشان‌دهنده همکاری خوب مردم است.