چانگان آلسوین

قیمت جدید چانگان آلسوین در بازار

/new-changan-alswin-price-in-the-market

چانگان آلسوین یا فردا ۵۱۱ نامی است که اخیرا در بازار خودرو کشور زیاد به گوش می‌رسد،. چراکه گروه خودروسازی فردا موتورز تصمیم گرفته تا سدان ساب‌کامپکت چانگان آلسوین را با این عنوان در دسترس متقاضیان داخلی قرار دهد. اما این سدان با چه قیمتی در بازار معامله می‌شود؟