پیکان

پیکان ۵۳ با تغییرات جدید وارد بازار شد

/pikan-53-entered-the-market-with-new-changes

مدل تازه پیکان نیم قرن پیش برای عرضه به بازار آماده شد.