پیش قیمت خودرو

قیمت خودرو چهارشنبه 21 دی اعلام شد

/the-price-of-the-car-was-announced-on-wednesday-january-21

روند افزایش قیمت خودرو در بازار متوقف شده است. اما برخی از خودروهای تولید داخل همچنان مشغول افزایش قیمت و ثبت رکوردهای جدید هستند.