پیش فروش محصولات شرکت سایپا

پیش فروش سایپا آغاز شد

/saipa-pre-sale-has-started

پیش فروش سایپا آغاز شد. این پیش فروش شامل 4 خودرو پرطرفدار این شرکت است.