پولیش خودرو

تفاوت بین واکس ماشین و پولیش چیست؟

/what-is-the-difference-between-car-wax-and-po%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9Flish-explained

احتمالا تا الان این سوال به ذهنتان رسیده است که "آیا واکس و پولیش ماشین یا یکدیگر یکسان هستند یا خیر؟"  درواقع واکس و پولیش ماشین یکی نیستند. درادامه شما را به تفاوت های این دو بیشتر آشنا خواهیم کرد با ماتا انتهای مقاله همراه باشید.