پلاک گذر موقت

خودروهای پلاک گذر موقت پلاک ملی نمی‌گیرند

/cars-with-temporary-license-plates-do-not-get-national-license-plates

رئیس تعویض پلاک پلیس راهور اعلام کرده است که خودروهایی که پلاک گذرموقت دارند، پلاک ملی دریافت نخواهند کرد و این پلاک قابل تبدیل نیست.