پلاک گذاری ملی خودروهای مجاز

ابلاغ مصوبه پلاک‌گذاری ملی خودروهای مجاز به تردد در مناطق آزاد

/promulgation-of-the-approval-of-the-national-license-plates-of-vehicles-allowed-to-travel-in-free-zones

مخبر، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درخصوص شیوه پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی خودروهای مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی را ابلاغ کرد.