پرداخت عوارض خودرو

روش‌های پرداخت عوارض خودرو و شارژ آن

/methods-of-paying-car-tolls-and-charging-them

هر شهروندی موظف است عوارض تردد خودرو را پرداخت کند. عدم پرداخت عوارض جریمه به همراه دارد به همین سبب مالکان خودرو باید در دوره‌های مشخصی عوارض تردد خودرو را پرداخت کنند تا مشمول جریمه نشوند.