واردات قطعات خودرو

واردات قطعه خودروسازان داخلی یا ۳۰۰ هزار خودرو کلاس جهانی؟

/importing-domestic-car-parts-or-300-000-world-class-cars

سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات سی‌کی‌دی خودروهای چینی و ۶ میلیارد دلار برای قطعات ایران خودرو و سایپا تخصیص داده شده. اگر فقط ۶ میلیارد دلار برای بهترین خودروهای کارکرده اختصاص یابد می‌توان ۳۰۰ هزار خودرو کلاس جهانی وارد کرد. میزان تولید چینی‌‌ها در ایران کمتر از اینست.