واردات خودروت

حاشیه‌ها گریبان اعطای تسهیلات به جانبازان را هم گرفت

/margins-also-faced-the-problem-of-granting-facilities-to-veterans

در روند اعطای این امتیازات روند قانونی درست تدوین و اجرایی نمی‌شود و اعطای تسهیلات نیز با حاشیه‌هایی همراه خواهد شد، حاشیه‌هایی که اکنون نیز مساله واردات خودرو توسط جانبازان را شامل شده است.