واردات

با واردات خودروهای کارکرده موافقت شد

/it-was-agreed-to-import-used-cars

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق با واردات خودروهای کارکرده موافقت شد و در سال آینده خودروسازان موظف به عرضه خودرو از طریق بورس کالا هستند.