هند

اولین اتوبوس هیدروژن سبز جهان در هند به حرکت درآمد

/world-s-first-green-hydrogen-bus-launched-in-india

اولین اتوبوس هیدروژن سبز جهان در خیابان‌های هندوستان به حرکت در آمد. آیا انقلابی در حمل و نقل عمومی دنیا در حال وقوع است؟