هزینه معاینه فنی

هزینه معاینه فنی برتر خودرو چقدر است؟

/what-is-the-cost-of-a-superior-technical-inspection-of-a-car

در جلسه صبح امروز کمیسون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بهای ارائه خدمات معاینه فنی برتر تعیین شد.