نوبت دهی آنلاین معاینه فنی

سیر تا پیاز معاینه فنی خودرو

/garlic-to-onion-technical-inspection-of-the-car

روزانه خودروهای زیادی به دلیل نداشتن گواهی معاینه فنی جریمه شده یا موجب تصادفات ناگواری می‌شوند؛ به همین دلیل مراجعه به مراکز معاینه فنی و صدور گواهی که حاکی از سلامت خودرو است، اهمیت زیادی دارد.