نقل و انتقال خودرو

مالیات نقل و انتقال خودرو چیست؟

/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

مالیات نقل و انتقال خودرو؛ اجباری که باید قبل خرید و فروش اجرایی شود.