نرخ جرایم رانندگی

جدول نرخ جرایم رانندگی در سال 1402

/table-of-driving-crime-rates-in-1402

 جریمه راهنمایی و رانندگی می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. در بسیاری از کشورها، مبلغی به عنوان جریمه راهنمایی و رانندگی برای راننده تعیین می‌شود.