مکان های سبقت ممنوع

قوانین مربوط به سبقت گرفتن خودرو

/overtaking-rules

سبقت گرفتن در هر مکان و شرایطی مجاز نیست و در صورت سبقت غیرمجاز، پلیس حتما شما را جریمه می‌کند.پس بهتر است قوانین مربوط به سبقت گرفتن را در این مطلب بخوانید.