موتور سیکلت پرنده جهان

پرواز اولین موتور سیکلت پرنده جهان

/the-flight-of-the-world-s-first-flying-motorcycle

یک هواپیمای یک نفره ۵۵۵۰۰۰ دلاری می تواند به حداکثر سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت (۵۰ مایل در ساعت) برسد و تا ۴۰ دقیقه استقلال داشته باشد.