ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی

خودروهای بنزینی در کدام کشورها ممنوع می‌شوند؟

/gasoline-cars-are-banned-in-which-countries

اتحادیه اروپا هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که فروش خودروهای موتور احتراق داخلی در کشورهای عضو این بلوک را از سال ۲۰۳۵ ممنوع خواهد کرد.