معاینه فنی خودرو

صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو در پایتخت

/electronic-issuance-of-vehicle-technical-inspection-certificate-in-the-capital

صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو در پایتخت به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان در دستور کار ستاد معاینه فنی شهر تهران قرار گرفت.


سیر تا پیاز معاینه فنی خودرو

/garlic-to-onion-technical-inspection-of-the-car

روزانه خودروهای زیادی به دلیل نداشتن گواهی معاینه فنی جریمه شده یا موجب تصادفات ناگواری می‌شوند؛ به همین دلیل مراجعه به مراکز معاینه فنی و صدور گواهی که حاکی از سلامت خودرو است، اهمیت زیادی دارد.