مزایده عمومی اینترنتی ایران خودرو

جزییات برگزاری مزایده عمومی اینترنتی ایران خودرو

/details-of-iran-khodro-internet-public-auction

مزایده عمومی اینترنتی خودرو، شرکت ایران خودرو از دیروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ آغاز و تا شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ادامه دارد.