مرکز تست تصادف

ایجاد مرکز تست تصادف برای افزایش کیفیت خودرو

/creating-a-testing-center-to-increase-the-quality-of-the-car

همزمان با دهه فجر، دو آزمایشگاه آزمون‌های کیفی و عملکردی کاتالیست کانورتور و آزمون اندازه گیری ذرات معلق خروجی خودروهای سنگین دیزلی افتتاح شد.