مراحل صفرشویی خودرو

تفاوت صفرشویی خودرو با کارواش

/the-difference-between-car-wash-and-car-wash

 کارواش معمولی تنها شامل شست‌وشوی ساده و سطحی خودرو است، در حالی که در صفرشویی تمام بخش‌های خودرو به صورت عمقی نظافت می‌شود