مراحل تولید درب خودرو

مراحل تولید درب خودرو + فیلم

/car-door-production-steps-video

فولاد به عنوان پرکاربردترین ماده اولیه کارخانه‌های تولید خودرو شناخته می‌شود. به طور کلی در هر خودرو حدود ۹۰۰ کیلوگرم فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس برآوردهای انجام شده، فولاد موجود در خودرو به شرح زیر توزیع می‌شود: