مدارک تغییر رنگ خودرو

مدارک و مراحل لازم تغییر رنگ خودرو

/necessary-documents-and-procedures-for-changing-the-color-of-the-car

بنابر آنچه قوانین می‌گوید افرادی که تمایل به تغییر رنگ خودرو خود دارند، می‌توانند از راه‌های قانونی و دریافت مجوز، رنگ خودرو خود را به رنگ دلخواه خود تغییر دهند.