مخازن گاز تاکسی

مخازن گاز تاکسی‌ها رایگان تعویض می‌شود

/the-gas-tanks-of-taxis-are-replaced-free-of-charge-2

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور گفت: طبق آخرین ویرایش مصوبه شورای اقتصاد مقرر شد مخازن گاز تاکسی‌های دوگانه سوز رایگان تعویض شود.