مجلس

تصمیم نهایی و رسمی مجلس درباره قیمت بنزین

/the-final-and-official-decision-of-the-parliament-about-the-price-of-gasoline

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حکم لایحه برنامه هفتم توسعه درباره بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی مخالفت کردند.