لوکس

بودجه ۱۴۰۰ از مالیات خودروهای لوکس

/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ جزئیات جلسه امروز این کمیسیون درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس را تشریح کرد و گفت:مقرر شد تا کارگروه مربوطه هر چه سریعتر تشکیل شده تا بر اساس معیار و ملاک‌هایی میزان اخذ مالیات از خودروهای لوکس را تعیین کند.