لاستیک معمولی

لاستیک زمستانی یا لاستیک معمولی؛ کدام بهتر است؟

/winter-tires-or-regular-tires-which-one-is-better

لاستیک خودرو، یکی از مهم‌ترین بخش‌های موثر رانندگی در شرایط لغزنده است و تنها قسمت ماشین به حساب می‌آید که با سطح جاده تماس مستقیم دارد. به همین دلیل، مهندسان صنعت خودرو با ارتقای آن و ساخت لاستیک زمستانی تلاش کردند تا راندن اتومبیل در شرایط برفی را ساده‌تر کنند.