قیم خودرو

قیمت کارخانه ساینا تغییر کرد

/the-price-of-saina-factory-has-changed

قیمت کارخانه ساینا حدود 9 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.