قیمت گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری برای تاکسی های اینترنتی

/prescriptive-pricing-for-internet-taxis

هفتم آبان ماه امسال بود که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از تصمیم شورا برای ورود به نرخ‌گذاری هزینه سفر با تاکسی‌‌‌های اینترنتی خبر داد


قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف می‌شود؟

/will-auto-pricing-be-removed

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا قبل از پایان سال، ۳۱ هزار نفری که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده بودند تعیین تکلیف می‌شوند، گفت: تاخیری در واردات خودرو نیست و اکنون سامانه‌ها برقرار شده و تعداد زیادی از متقاضیان خودرو دریافت کرده‌اند، عده‌ای هم در مسیر شماره‌گذاری هستند و بقیه هم تا چند ماه آینده خودرو تحویل می‌گیرند.


لغو قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال

/cancellation-of-mandatory-car-pricing-until-the-end-of-the-year

معاون وزیر صمت ضمن تاکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو، از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار باشد، خبر داد.


قیمت گذاری دستوری قطعه سازی را تعطیل می‌کند

/command-pricing-shuts-down-part-manufacturing

رئیس هیئت مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور گفت: زیان خودروسازان به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این زیان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است.


چرا زیان انباشته خودروسازان به 395 همت رسید؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-395-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F

زیان انباشته خودرو سازان هر روز افزایش می‌یابد، اما تا به این لحظه هیچ‌یک از تصمیمات و اقدامات مسئولان مرتبط با صنعت خودروسازی نتوانسته است که حتی سرعت افزایش این زیان انباشته را کاهش دهد.