قیمت گذاری خودروهای مونتاژی

بسته شدن پرونده قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی

/closing-the-assembly-car-pricing-file

امروز و در نهایت تا آخر هفته جاری، قیمت خودروهای مونتاژی، نهایی خواهد شد و بر طبق آن، شرکت‌های خصوصی باید به قانون و قیمت‌های اعلامی تمکین کنند.