قیمت های جدید خودرو

تعلل ۲ هفته‌ای در اعلام قیمت‌های جدید خودرو

/2-weeks-delay-in-announcing-new-car-prices

در حالیکه دو هفته از تصویب قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت می‌گذرد اما وزارت صمت همچنان در ابلاغ این قیمت‌ها تعلل می‌کند که دلیل آن مشخص نیست.