قیمت ساینا S اتوماتیک

قیمت ساینا S اتوماتیک در بازار مشخص شد

/the-price-of-saina-s-automatic-was-determined-in-the-market

ساینا S به عنوان یکی از خودروهای شرکت سایپا است که در مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه عرضه می‌شود. این خودرو در بازار با چه قیمتی به فروش می‌رسد؟