قیمت دستور گذاری

مجلس مخالف قیمت گذاری دستوری خودرو

/parliament-is-against-mandatory-car-pricing

رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعتقاد دارد که بازار خودروی ایران، انحصاری نبوده و قیمت گذاری دستوری خودرو باید برچیده شود. اما آیا این بازار واقعاً به صورت رقابتی اداره می‌شود یا اکنون رقابت بر سر انحصار در این بازار است؟