قیمت دستوری

شارژ دستوری انبار خودروسازان

/ordered-charging-of-car-manufacturers-warehouse

گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد پدیده دپوی خودروهای داخلی بار دیگر بروز کرده است؛ اتفاقی که ریشه آن در تداوم و تشدید قیمت‌گذاری دستوری است.