قیمت خودرو درب کارخانه

چرا قیمت خودرو درب کارخانه افزایش یافت؟

/why-did-the-car-price-increase-at-the-factory-door

طی روزهای گذشته افزایش نرخ برخی از خودرو توسط شرکت‌ها رقم خورد؛ درحالی که شورای رقابت بارها مخالفت خود را با افزایش قیمت خودروها اعلام کرده بود. حال این پرسش وجود دارد که شرکت‌های خودروساز چگونه می‌توانند خلاف نظر شورا اقدام به افزایش قیمت کنند؟