قیمت خودروهای چینی

قیمت جدید خودروهای مدیران خودرو اعلام شد

/the-new-price-of-car-managers-was-announced

جدیدترین قیمت خودروهای چینی مدیران خودرو اعلام شد.


قیمت خودروهای چینی تغییر می‌کند؟

/will-the-price-of-chinese-cars-change

پس از کمرنگ‌شدن نقش دولت در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی، حال زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر سازوکار اعمال قیمت خودروهای چینی در کشور شنیده می‌شود. آیا قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان خصوصی می‌رسد؟