قوانین واردات خودرو

قوانین واردات خودرو تغییر می‌کند؟

/will-the-car-import-rules-change

اخیرأ وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه تحول در وضعیت موجود خودروها از جهت عرضه و تمرکز بر خودروهای برقی، اعلام کرد که تا کمتر از ١٠ روز آینده، آیین‌نامه واردات خودروها تدوین می‌شود؛ حال سوال این است که آیا آیین‌نامه واردات خودروهای «نو» نیز تغییر خواهد داشت؟