قطعات خودرو های کارکرده

قطعات خودرو‌های کارکرده وارداتی تامین می‌شود؟

/are-used-imported-car-parts-supplied

ماجراهای مربوط به واردات خودرو تمامی ندارد و پس از ماه‌ها بحث در این مورد هنوز همه جوانب آن مشخص نیست. در تازه‌ترین ابهام در این زمینه مساله تامین قطعات خودرو‌های کارکرده مطرح شده است.