فیات 500

فیات 500 وارد سامانه یکپارچه شد

/fiat-500-entered-the-integrated-system

فیات 500 به عنوان نخستین خودروی اروپایی، وارد سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی شد.