فک رهن خودرو

مراحل فک رهن خودرو

/steps-of-car-mortgage

به طور کلی زمانی که سند یک ملک یا هر گونه دارایی، تحت عنوان وثیقه در رهن سازمانی باشد و مالک قصد کند که دارایی خود را از حالت رهن خارج کند، به این اقدام فک رهن سند گفته می‌شود.