فروش مازاد خودرو

هفته آینده درباره فروش مازاد خودروسازان تصمیم‌گیری می‌شود

/next-week-a-decision-will-be-made-about-the-sale-of-surplus-car-manufacturers

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: هفته آینده درباره روش‌های مختلف کاهش زیان خودروسازان تصمیم گیری می‌شود که یکی از راه‌ها فروش مازاد تولید در حاشیه بازار است.